Bestyrelse / dirigent


Odense Staalskibsværfts Orkester

Bestyrelse

Formand
Niels Christian Nielsen

Næstformand, uniformer
Hanne Hansen

Kasserer
Poul Gommesen

Instrumenter
Kaj Frede Jørgensen

Sekretær, Webmaster
Annette Laursen

Nodearkivar
Erik Pedersen