Bestyrelse / dirigent


Odense Staalskibsværfts Orkester

Bestyrelse

Formand
Vagn Hansen

Næstformand, instrumenter
Niels Christian Nielsen

Kasserer
Poul Gommesen

Uniformer
Hanne Hansen

Sekretær, Webmaster
Annette Laursen

Nodearkivar
Erik Pedersen