Dirigent

Orkestrets dirigent er Christian Wallmann-Høeg

I tilfælde af fravær benytter vi følgende dirigenter: Carsten Rungstrøm eller Ole Thrane