Dirigent

Orkestrets dirigent er Michael Kilsgaard Dziegiel Sørensen

I tilfælde af fravær benytter vi følgende dirigenter: Carsten Rungstrøm eller Ole Thrane